Navigácia

Profil školy História školy Financovanie školy Školský poriadok

O škole

Naša škola bola akreditovaná Ministerstvom školstva SR 1.septembra 1994. Zakladateľkou bola v tom čase Mgr. Sadilková Soňa, ktorá je dodnes výkonnou riaditeľkou.
Hlavnou úlohou školy je vyhľadávať, všestranne podporovať a rozvíjať výtvarný talent u žiakov. Vzdelávanie poskytujeme  žiakom od 5 rokov veku.

  

Formy štúdia
 

Prípravné štúdium = ISCED 0

Predprimárne vzdelávanie nultého stupňa, určené pre žiakov navštevujúcich materskú školu


Primárne umelecké vzdelávanie - ISCED 1B

Vzdelávanie na primárnej úrovni.  1. časť I. stupňa základného štúdia. Je určený pre žiakov základnej školy 1.-4. ročník
 

Nižšie sekundárne vzdelávanie - ISCED 2B

Vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni. 2. časť I. stupňa základného štúdia. Je určený pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ, alebo nižšie ročníky 5 a 8 ročných gymnázií.

Vzdelávanie II. stupňa

je určený spravidla pre žiakov nad 15 rokov, ktorí absolvovali I. stupeň ZŠ, ZUŠ alebo, ktorí až v tomto veku prejavia záujem o štúdium niektorého predmetu a odboru. ZUŠ väčšinou rešpektuje ich individualitu, vlastný záujem a voľbu študijného smeru. Štúdium má 4 roky, žiakov bez absolvovania I. stupňa je možné zaradiť do prípravného jednoročného štúdia.

 

KEDY A KDE?

 • každý pondelok - ateliér 1. súkromného gymnázia, Bajkalská 20, Bratislava
 • prípravné štúdium pre deti vo veku od 5 rokov
 • výtvarný krúžok pre žiakov vo veku od 5 do 10 rokov
 •  
 • každý utorok - ateliér 1. súkromného gymnázia, Bajkalská 20, Bratislava
 • výtvarný krúžok pre žiakov vo veku od 9 do 14 rokov
 •  
 • každú stredu - SZUŠ, Vajnorská 19, Bratislava
 • prípravné štúdium pre deti od 5 rokov
 • výtvarný krúžok pre žiakov vo veku od 5 do 10 rokov
 •  
 • každú stredu - SZUŠ, Vajnorská 19, Bratislava
 •   prípravka (vzdelávanie vo výtvarnom odbore)  na SŠ a VŠ umeleckého smeru pre žiakov od 14 rokov vyššie
 •  
 • každý štvrtok -  v ZŠ Hlboká 4, Bratislava
 • prípravné štúdium pre deti vo veku od 5 rokov
 • výtvarný krúžok pre žiakov vo veku od 6 do 10 rokov

 


Priestory

Z priestorových dôvodov a z dôvodov že chceme byť k vám bližšie, prebieha vyučovanie na viacerých pracoviskách.


Sídlo školy:

Súkromná ZUŠ
Vajnorská 19
831 03 Bratislava


Pobočky:

 • 1. súkromné gymnázium - ateliér, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
 • Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava


 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná umelecká škola - výtvarný odbor
  Vajnorská 19
  831 03 Bratislava - Nové Mesto
 • +421 915 808 807

Fotogaléria