Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, tešíme sa, že ste sa rozhodli prihlásiť vaše dieťa na výtvarný krúžok. Vzdelávanie v iných odboroch naša škola neposkytuje.

Prihlášky: Venujte prosím pozornosť prvému riadku, kde si vyberáte, kedy má dieťa krúžok navštevovať. Ak je v riadku uvedená poznámka obsadené, prosím kontaktujte ma telefonicky. Prednostne sú zaradené deti, ktoré pokračujú vo vzdelávaní z predchádzajúceho školského roku. O prijatí nových žiakov v pobočke Vajnorská vás budemeinformkvať podľa kapacitných možností začiatkom septembra.

Na prihláške zaškrtnite aj SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV. Akceptované budú iba kompletne vyplnené tlačivá, vrátane rodného čísla dieťaťa, ktoré je potrebné za účelom vystavenia vysvedčenia. 

Všetky tlačivá je potrebné vytlačiť a PODPÍSANÉ zaslať na adresu školy.

V prípade potreby si môžete vyžiadať tlačivá aj u pedagóga, alebo na našej adrese szus.vytvarna@gmail.com. 

Zaslať ich môžete kedykoľvek aj obyčajnou poštou na adresu školy, ktorú nájdete TU. Ďalšie otázky vám radi zodpovieme aj telefonicky.

Informácie o zápise a prvom vyučovaní sa dozviete na úvodných stránkach našej školy. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Tešíme sa na vaše deti. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
     

Prihlášku spolu s čestným vyhlásením je potrebné vypísať, vytlačiť a podpísať. Následne ju treba poslať na adresu školy. Akceptované budú iba komplet vyplnené prihlášky. Súhlas so spracovaním osobných údajov je nevyhnutný pre spracovanie vysvedčení.

Prednostne sú prijímaní žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu. Infomácie o prvom vyučovaní nájdete začiatkom augusta na stránkach školy. Počet žiakov je obmedzený, najmä na pobočke Vajnorská. Uprednostníme našich žiakov, ktorí v minulom roku už navštevovali našu výtvarnú školu. Je ale nevyhnutné, aby mali  vypísanú prihlášku. 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola - výtvarný odbor
    Vajnorská 19
    831 03 Bratislava - Nové Mesto
  • +421 915 808 807

Fotogaléria