Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, tešíme sa, že ste sa rozhodli prihlášiť vaše dieťa na výtvarný krúžok. Vzdelávanie v iných odboroch naša škola neposkytuje.

Prihlášky: Venujte prosím pozornosť prvému riadku, kde si vyberáte, kedy má dieťa krúžok navštevovať. Ak je v riadku uvedená poznámka obsadené, prosím kontaktujte ma telefonicky. Prednostne sú zaradené deti, ktoré pokračujú vo vzdelávaní z predchádzajúceho školského roku. O prijatí nových žiakov v pobočke Vajnorská vás budeme informovať podľa kapacitných možností začiatkom septembra.

Na prihláške zaškrtnite aj SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV v zmysle nových nariadení a GDPR. Akceptované budú iba kompletne vyplnené tlačivá, vrátane rodného čísla dieťaťa, ktoré je potrebné za účelom vystavenia vysvedčenia. 

V prípade potreby si môžete vyžiadať tlačivá aj u pedagóga, alebo na našej adrese szus.vytvarna@gmail.com. 

Všetky tlačivá je potrebné vytlačiť a PODPÍSANÉ zaslať obyčajnou poštou na adresu školy. Ďalšie otázka vám radi zodpovieme aj telefonicky.Informácie o zápise a prvom vyučovaní sa dozviete na úvodných stránkach našej školy. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Tešíme sa na vaše deti. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
     

Prihlášku spolu s čestným vyhlásením je potrebné vypísať, vytlačiť a podpísať. Následne ju treba poslať obyčajnou poštou na adresu školy. Prosím venujte pozornosť novým nariadeniam týkajúcich sa GDPR - súhlasu so pracovaním udajov a práv dotknutej osoby.

Akceptované budú iba komplet vyplnené prihlášky, vrátane čestného vyhlásenia. Súhlas so spracovaním osobných údajov je nevyhnutný pre spracovanie vysvedčení.

Prednostne sú prijímaní žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu. Infomácie o prvom vyučovaní nájdete začiatkom augusta na stránkach školy. Počet žiakov je obmedzený, najmä na pobočke Vajnorská. Uprednostníme našich žiakov, ktorí v minulom roku už navštevovali našu výtvarnú školu. Je ale nevyhnutné, aby mali  vypísanú prihlášku. 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola - výtvarný odbor
    Vajnorská 19
    831 03 Bratislava - Nové Mesto
  • +421 915 808 807

Fotogaléria